milieukeurbrandblussers

Startbewijs.nl

  Milieukeurbrandblussers
Donderdag, 30 maart 2017 

Advertenties

Advertenties

Overzicht

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y
Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BRANDBLUSSERS KEURING


BRANDBLUSSERS KEURING

BRANDBLUSSERS CONTROLE

HOEVEEL BRANDBLUSSERS


HOEVEEL BRANDBLUSSERS

HOEVEEL BRANDBLUSSERS Per 100 m2 min. 1 brandblusser met min. inhoud 6 kg poeder of 6 liter schuim per ruimte. Bij ruimten kleiner dan 100 m2 voldoet u met 1 brandblusser van min. 6 kg poeder of 6 liter schuim. Brandblussers moeten altijd goed bereikbaar zijn en zich op maximaal 20 meter afstand bevinden. De maximale loopafstand naar blusmiddelen is 20 meter en bij aanvullende beveiliging 5 meter.

KEUKEN BLUSDEKENS


KEUKEN BLUSDEKENS

KWALITEIT BLUSDEKEN Blusdeken geschikt om snel een beginnende brand te doven. Denk aan een vlam in de pan barbecue, prullenbak - brand.

VERBANDKOFFERS BHV


VERBANDKOFFERS BHV

ORANJE KRUIS APPROVED

BRANDBLUSSERS KOPEN ?


BRANDBLUSSERS KOPEN ?

-MILIEUKEUR BLUSSERS-

WEBSITE LINK


WEBSITE LINK

-MILIEUKEUR BLUSSERS-

POEDERBLUSSER 1 KILO


POEDERBLUSSER 1 KILO

Wanneer u op zoek bent naar de goedkoopste brandblussers voor in de auto dan is dit de meeste voordelige actie brandblusser voor in de auto. Wij raden het niet aan om een een poeder brandblusser in de auto voorhanden te hebben echter als het enkel om de prijs gaat is dit een prima optie.

PRYMOS SCHUIMBLUSSER


PRYMOS SCHUIMBLUSSER

-MILIEUKEUR BLUSSERS- Prymos brandblussers voor thuis, kantoor, auto, boot welke geschikt is voor het blussen binnen een temperatuurbereik in niet vorstvrije omgevingen van -15°C tot +60°C. Prymos brandblussers in spuitbus blussen een brand in seconden. Prymos brandblussers zijn licht van gewicht compact, met èèn hand te bedienen en vanwege de geringe omvang overal te monteren. Deze spuitbus brandblussers werken net als een meubelspray spuitbus. Dop verwijderen en blussen.
 

MILIEUKEUR BRANDBLUSSERS | SCHUIMBLUSSERS

Milieukeur brandblussers bestellen ? Milieukeur brandblussers zijn schuimblussers met AFFF schuim concentraat toevoeging. AFFF schuimblussers met Milieukeur zijn met diverse inhoud volumes te koop. AFFF sproeischuim brandblussers met 6 liter inhoud zijn volgens de eisen en regelgeving welke door overheid, brandweer en verzekering aan brandblussers gesteld worden geschikt voor winkel, woning, kantoor, manege, magazijn, loods, bedrijfspand thuis, auto, kinderdagverblijf, enz. Sproeischuimblussers zijn eenvoudig in gebruik en zeer geschikt voor het blussen van brandklasse A en B branden. Sproeischuimblussers zijn zeer effectief bij vaste stof en vloeistof branden. Het AFFF blusschuim afkomstig uit AFFF sproeischuim brandblussers vormt tijdens brandblussing een afdekkende filmlaag over en in de brandhaard waardoor er geen herontbranding kan ontstaan. De meeste AFFF sproeischuim brandblussers bevatten de AFFF toevoeging, AFFF is een schuim de AFFF zorgt dat u veilig kan blussen. AFFF brandblussers worden dan ook meestal gebruikt in risicovolle situaties. AFFF schuim heeft een veilige en snelle werking. Vloeistof branden kunnen het beste met de hieronder afgebeelde AFFF sproeischuim brandblussers worden geblust omdat het AFFF schuim blijft drijven op de brandende vloeistof zodat er geen nieuwe zuurstof tot de brandhaard kan komen. Met AFFF schuim brandblussers kunt u zelfs tot 1000 volt veilig zonder gevaar voor elektrocutie op elektrische apparaten blussen. AFFF brandblussers zijn zonder meer de beste draagbare brandblussers voor het blussen van branden in de brandklassen A (hout, papier, textiel) en B (olie benzine, vetten). AFFF staat voor Aqueous Film Forming Foam, een blusstof die aan bluswater wordt toegevoegd, een sterk schuim vormt en daarmee geschikt is voor het blussen van vloeistof branden. Naast schuim vormt het tevens een dunne film op de brandende vloeistof die zichzelf snel weer sluit als hij onderbroken wordt. Hiermee wordt herontbranding voorkomen. Het schuim vormend middel wordt op de markt gebracht voor verschillende bijmengpercentages (doorgaans 1, 3 en 6%). Om een film vormende laag te maken op water oplosbare vloeistoffen (alcoholen) wordt er een speciale Alcohol bestendig schuim gemaakt: AFFF, -ARC of -ATC. Dit schuim vormt eerst een laag tussen het schuim en de vloeistof in de vorm van een polymeer. Dit polymeer zorgt ervoor dat de filmvormende laag kan gevormd worden. Het AFFF middel wordt met een speciaal mondstuk door het bluswater gemengd of voorgemengd in schuimblussers gebruikt. Let goed op welke schuimblusser u besteld want niet iedere sproeischuimblusser is tevens AFFF schuimblusser. Andersom zijn AFFF schuimblussers wel sproei schuimblussers. AFFF sproeischuimblussers zijn de beste koop. Ook zijn de kleinere twee liter AFFF schuim brandblussers, ook wel AFFF schuimblussers genoemd, zeer geschikt om in voertuigen en vaartuigen aan te brengen. Heeft u vragen over milieukeur brandblussers of wens u een milieukeur brandblussers offerte neem dan contact op.

MILIEUKEUR BRANDBLUSSERS


MILIEUKEUR BRANDBLUSSERS

SCHUIMBLUSSER 6 LITER BRANDBLUSSERS MET RIJKS TYPEKEUR EN MILIEUKEUR Schuimblussers zijn simpel gezegd gevuld met water en een schuimvormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking (zuurstof wegnemen) van de brandhaard en in geringe mate op afkoeling. De meest toegepaste schuimblussers zijn de zogeheten AFFF sproeischuim brandblussers die door een aanpassing in de spuitmond elke druppel uitstromende vloeistof onderbreken met lucht. Hierdoor ontstaat een nevel, die niet elektrisch geleidend is. Bovendien heeft het mengen van lucht een langere blusduur als gevolg. Door de lange blusduur en de geringe nevenschade is een AFFF sproeischuimblusser uitermate geschikt voor thuis, kantoor, winkel, opslag, magazijn, enz.

SCHUIMBLUSSERS BORD


SCHUIMBLUSSERS BORD

SCHUIMBLUSSERS PICTO AFFF brandblussers dienen goed zichtbaar te zijn. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bord - vanaf de vloer gerekend) boven de blussers een pictogram bord te plaatsen. Lukt dit niet boven de blusser omdat er bijvoorbeeld een kast boven de blusser is gesitueerd dan mag u het pictogram ook in de directe nabijheid van de AFFF schuimblusser plaatsen.

STICHTING MILIEUKEUR


STICHTING MILIEUKEUR

Werken met de criteria van Milieukeur biedt veel voordeel. De grootste winst is uiteraard voor het milieu. Met de vele Milieukeur gecertificeerde producten, processen en ook diensten zijn aantoonbaar milieuvriendelijker dan andere. Ook zijn criteria van Milieukeur van grote waarde voor goed en duurzaam extern inkoopbeleid. Diverse organisaties welke de duurzaamheid aspecten willen laten meespelen bij hun inkoop processen hebben met de Milieu keur criteria een zeer duidelijk kompas in handen. Organisaties welke duurzaam inkoopbeleid volgen stimuleren leveranciers tot duurzaam ondernemen. Ook omdat de maatschappelijke druk op bedrijven toeneemt. Consumenten vinden het de morele plicht van ondernemers om zich publiekelijk te verant woorden. Ze vragen inzicht in het productie proces en in de herkomst van gebruikte grond stoffen. Dat inzicht wordt door bedrijven gegeven wanneer zij ondernemen volgens de Milieu keur criteria. Sterke merken met duurzame reputaties staan of vallen met duurzaamheid.

BEVEILIGING LOGBOEK


BEVEILIGING LOGBOEK

LOGBOEK BRANDBLUSSERS Wettelijk gezien bent u verplicht om te beschikken over een registratie van de verrichte onderhoud werkzaamheden aan uw blusmiddelen. Het logboek geeft bij inspecties van brand weer en Gemeente inzicht in de status van aanwezige brand veiligheid middelen in uw pand. Het toont toezichthouders dat er tijdige naleving van wet- en regelgeving plaatsvindt.

BRANDBLUSSERSCONTROLE


BRANDBLUSSERSCONTROLE

-MILIEUKEUR BLUSSERS-
 

Poll


Poll

Zijn de brandblussers in uw bedrijf gekeurd ?

ja, nl ...
nee, graag advies ...
nee, graag offerte ...
- Bekijk resultaten

MILIEUKEUR BRANDBLUSSERS


MILIEUKEUR BRANDBLUSSERS

SCHUIMBLUSSER 2 LITER BRANDBLUSSERS MET RIJKS TYPEKEUR EN MILIEUKEUR Geschikt voor het blussen van branden in de brandklassen A en B. Deze twee liter AFFF sproeischuim brandblussers zijn voorzien van AFFF schuim toevoeging wat een hoger indringend blusvermogen geeft op vaste stof en vloeibare stof branden. AFFF sproeischuim brandblusser tevens geschikt voor het blussen op elektra tot 1000 volt. De afgebeelde sproei schuim brandblussers staat permanent onder druk en is voorzien van een drukindicator. Wordt inclusief brandblusser ophangbeugel geleverd. Beste koop brandblusser 2 liter met AFFF schuimblusser vulling. Dit zijn prima schuimblussers voor auto, boot, thuis, schuur, truck keuken, caravan, enz.

AFFF BRANDBLUSSERS


AFFF BRANDBLUSSERS

AFFF SCHUIMBLUSSERS Sproeischuim brandblussers zijn nog efficiënter dan standaard schuim brandblussers en hierdoor vrijwel overal inzetbaar. Sproeischuim brandblussers zijn geschikt voor het blussen van vaste stoffen van organische oorsprong (brandklasse A), elektrische apparatuur tot 1000V, echter ook voor vloeistofbranden (brandklasse B). Bij brandbare vloeistoffen als benzine, olie vetten of smeermiddelen is dit blusschuim zeer effectief doordat het schuim zich als een afdekkende laag (AFFF) over de brandhaard legt en zo de vlammen dooft. Door de afdekking van het oppervlak en door schuimvorming wordt herontbranding van dampen tegengegaan. Voor het in een gebouw projecteren van het minimaal aantal benodigde aantal brandblussers moet als eerste een pand in aparte zones worden verdeeld. Dit op basis van ruimtelijke aanwezige brandrisico’s, gebruiksfuncties (per ruimte) en oppervlakte.

AUTOBLUSSERS AFFF


AUTOBLUSSERS AFFF

INFORMATIE AFFF AUTO SCHUIM BRANDBLUSSERS Met een sproeischuimblussser kunt u langer blusser dan met een poederblusser. Kans op herontsteking van de brand is bij het gebruiken van een schuimblusser minder dan bij en poederblusser. Bij het kopen van een brandblusser voor in de auto wordt een stevige montagebeugel meegeleverd. Dit is een beugel welke u in de auto op twee punten kunt vast schroeven over de lengte van de autoblusser. Blijf er ook na het aanschaffen van een brand blusser voor in de auto goed op letten dat de auto brandblusser jaarlijks of tweejaarlijks goed onderhouden blijft. Dit omdat er veelvuldig autobranden plaats vinden. Wij adviseren u om altijd een brandblusser bij u in de auto te hebben.

MABO BRANDBLUSSERS


MABO BRANDBLUSSERS

-MILIEUKEUR BLUSSERS- Wij bieden u dit sterk voordelig geprijsd object blussysteem. Indien er een geheel productie proces of logistiek proces door een bepaalde installatie of machine wordt gedragen dan is deze apparatuur bedrijfskritisch en van cruciaal belang. Bij brandblussing wordt de blusstof over de brandhaard verspreid waarbij de brand wordt geblust. Goedkope mabo brandblussers.

SALVAGE


SALVAGE

-MILIEUKEUR BLUSSERS- Een brand is een ingrijpende gebeurtenis die grote gevolgen kan hebben. Deze gevolgen zijn vaak niet te overzien en mensen die een brand meemaken voelen zich ontredderd. Stichting Salvage biedt eerste hulp.
 

Zoeken


Sociale mediaOFFERTE


OFFERTE

MILIEUKEUR BLUSSERS-

CE BRANDBLUSSERS


CE BRANDBLUSSERS

CE MILIEUKEUR BLUSSERS Bekend is dat de CE-markering op veel producten te vinden is zo ook op AFFF brandblussers. CE markering geeft aan dat de AFFF brandblusser voldoet aan de binnen de Europese Unie voor AFFF brandblussers geldende regelgeving en geldende overheidseisen.

MILIEUKEUR BRANDBLUSSERS


MILIEUKEUR BRANDBLUSSERS

SCHUIMBLUSSER 9 LITER BRANDBLUSSERS MET RIJKS TYPEKEUR EN MILIEUKEUR Schuimblussers zijn simpel gezegd gevuld met water en een schuimvormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking (zuurstof wegnemen) van de brandhaard en in geringe mate op afkoeling. De meest toegepaste schuimblussers zijn de zogeheten AFFF sproeischuim brandblussers die door een aanpassing in de spuitmond elke druppel uitstromende vloeistof onderbreken met lucht. Hierdoor ontstaat een nevel, die niet elektrisch geleidend is. Bovendien heeft het mengen van lucht een langere blusduur als gevolg. Door de lange blusduur en de geringe nevenschade is een AFFF sproeischuimblusser uitermate geschikt voor thuis, kantoor, winkel, opslag, magazijn, enz.

TYPEKEUR BRANDBLUSSERS


TYPEKEUR BRANDBLUSSERS

REGELGEVING OVERHEID EN DE AFFF BRANDBLUSSERS Om in Nederland een blusapparaat (tot 20 KG) te mogen verkopen is het Rijkstypekeur vereist. Dit keurmerk wordt aangegeven op het etiket van brandblussers. Een Rijkstypekeur nummer wordt voor 5 jaar afgegeven en dient daarna vernieuwd te worden. Verder is bepaald dat het Rijkstypekeur geldig blijft zolang de leverancier of producent originele onderdelen kan leveren. Brandblussers vallen onder de richtlijn druk apparatuur (97/23 EG van 29 mei 1997) De richtlijn geldt niet alleen in Nederland, maar in alle landen van de Europese markt. Om aan te tonen dat de brandblusser voldoet aan deze richtlijn is een goedkeuring verklaring van een Notified Body vereist. Als deze is afgegeven mag CE markering op de brandblusser worden aangebracht.

SCHUIMBLUSSER ID BORD


SCHUIMBLUSSER ID BORD

SCHUIMBLUSSER ID PICTO Naast de hierboven vermelde verplichte pictogrammen voor brandblussers en brandhaspels zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

HALON BRANDBLUSSERS


HALON BRANDBLUSSERS

-MILIEUKEUR BLUSSERS- Vanaf 1 januari 2004 is het gebruik en bezit van halonen in brandblussers en blusinstallaties in Nederland verboden, met uitzonderingen voor kritische toepassingen (luchtvaart en defensie). Er zijn twee soorten Halon: Halon 1211 in draagbare brandblussers en Halon 1301 in vaste blusgasinstallaties.

BLUSSERS BESTELLEN


BLUSSERS BESTELLEN

-MILIEUKEUR BLUSSERS-
 
 
startbewijs.nl 2002 - 2017 
 Rubrieken 28
 Links 67
Door milieukeurbrandblussers i.s.m startbewijs.nl